неделя, 4 октомври 2015 г.


Ендоваскуларните (“безкръвни”) операции на кръвоносните съдове са
най-актуалната тема в света
“Здравна поща”, 5-11. 10. 2015, XV, бр. 40 (807)
Мадлен Пеева

Преди  броени дни Доц. Димитър Петков се завърна от португалският град Порто, където участвува в Годишният конгрес на Европейското дружество по съдова хирургия (ESVS).
За "Здравна поща" той разказа впечатленията си от научният форум и най-новите тенденции в съдовата хирургия.

Доц. Петков, кои бяха водещите теми на конгреса тази година?
Тази година тя беше само една – ендоваскуларните (“безкръвни”) процедури. Преобладаващата част от докладите бяха в тази област. За презентациите, свързани с новостите при този вид лечение и тези от типа “как правя това”, изнесени от най-големите специалисти в света, беше трудно да се намери място. Новината, че по брой в някой държави ендоваскуларните процедури вече надвишават класическите, не може да не ни радва. Така че, посоката е една – ендоваскуларно лечение винаги, когато е възможно.


Лично за вас, кое беше най-интересното събитие на конгреса?
Това беше обучението ми в уоркшопа “Ендоваскуларно (“безкръвно”) лечение на аневризмите на коремната аорта (EVAR)”. Той беше само за лимитиран брой участници, отговарящи на определени изисквания. На него бяха представени най-модерните (четвърто поколение) съдови протези, използвани при този вид интервенции. По време на обучението бяхме запознати с новите технологии за производството им, както и с особеностите за поставянето на различните устройства при изключването на аневризмата от кръвния ток. Не мога да не изразя изключителното си задоволство от факта, че практическото ни обучение беше под непрекъснатият индивидуален контрол и напътствия на нашите тютори – водещите европейски специалисти в областта на EVAR.
Обучението беше важно и от друга гледна точка – очакваме НЗОК да започне да покрива стойността на тези ендопротези и в България. Ние трябва да сме готови при първа възможност, ендоваскуларното лечение на аневризмите на коремната аорта да стане реалност и в нашият град и регион.
Тренажорите, на които се провеждаше обучението за EVAR
Изхождайки от това, което видяхте и научихте от този престижен форум бихте ли се ангажирали с мнение как се развива българската съдова хирургия?

 За съжаление все още в малко клиники и отделения по съдова хирургия нещата вървят в правилната посока – повече ендоваскуларни процедури при лечението на артериалната и венозна патология, по бърза възстановяване на пациентите, по-малък болничен престой и разходи. Определено мога да заявя, че в нашето отделение ние категорично следваме тази световна тенденция. Още от създаването на структурата ни, основна задача е развитието и популяризирането на ендоваскуларните процедури при лечението на артериалните и венозни заболявания.  Считам, че в това отношение визията на нашият екип се потвърди за пореден път и от приключилият преди дни конгрес на ESVS. Останалото е много работа.

Изгледи от красивият Порто

понеделник, 28 септември 2015 г.

25 години от първата успешна ендоваскуларна операция за лечение на аневризма на коремната аорта (EVAR)

На 7 септември 1990 г. 70 годишен пациент със силна болка в гърба, дължаща се на 6 сантиметрова аневризма на коремната аорта, претърпява първата в света успешна ендоваскуларна интервенция за лечение на  това заболяване (EndoVascular Anurysm Repair – EVAR), а двамата лекари извършили процедурата в Аржентина – Хуан Пароди и Жулио Палмас влизат завинаги в историята на медицината.
                                         Д-р Хуан Пароди 

Пътуването на Хуан Пароди към “Залата на славата” на световната медицина започва още когато е на 34 години. По това време той развива първоначалната си виждания за ендоваскуларно (от вътрешната страна на съда) лечение на аневризми на коремната аорта (ААА), но идеята му не получава развитие.
Концепцията за прилагане на ендолуменна техника при лечението на ААА стартира през 1976 г. Пароди обсъжда идеите си с Жулио Палмас – рентгенологът изобретил Palmaz stent и оттогава те неуморно развиват тази концепция. 
                                      Д-р Жулио Палмас

Екипът им е лишен от всякаква подкрепа. Всички инженерни решения по създаването на ендопротеза за имплантация в коремните аортни аневризми те финансират със собствени средства. Изработените модели имплантират експериментално на кучета, като резултатите им дават все по-големи надежди.
В края на август 1990 г. Д-р Пароди получава странно обаждане:
-Обажда се Президентът на Аржентина. Моите специални служби ми съобщиха, че разработвате нов метод за лечение на аневризмите. Аз имам братовчед с аневризма на коремната аорта и множество други заболявания. Бих искал да ви помоля да приложите този метод при неговото лечение.
Така на 7 септември 1990 г. братовчедът на аржентиският Президент става първият пациент преживял успешно EVAR.
Извършихме интервенцията под местна анестезия и пациентът я понесе много добре. В същият ден беше опериран и друг пациент с аневризма на коремната аорта, но по отвореният метод. Когато минахме да видим двамата оперирани в реанимация, нашият пациент вечеряше, а другият още беше на апаратно дишане.” – си спомня Пароди.
Историческата aнгиорафия, увековечаваща първата успешна EVAR

След извършването на първата EVAR Хуан Пароди извършва EVAR и във Нанси, Франция и Ню Йорк, САЩ (1992). В последствие той неуморно презентира методиката си в цял свят. Днес EVAR e средство на избор за лечение на абдоминалнит аневризми в цял свят.
По повод на 25 годишнина от първата в света EVAR Пароди споделя:
“Ние все още имаме нерешени проблеми – ендоликовете, руптурите, но съм твърдо убеден, че постепенно ще решим и тях. Оптимист съм, защото знам, че с всеки изминат ден ние ще правим тези процедури по-добре!”

За публикацията са използвани материали от "Vascular News", September, 2015

неделя, 20 септември 2015 г.

Уоркшоп за ендоваскуларно лечение на артериални съдови лезии на долните крайници “Advances in the treatment of complex SFA lesions”

През изминалата седмица екипът на Отделението по съдова хирургия и ангиология участвува в уоркшопа Advances in the treatment of complex SFA lesions”. За участие в него бяха поканени ограничен брой от най-добрите специалисти в областта на ендоваскуларното (“безкръвно”) лечение на артериалните заболявания в страната.
Обучението беше проведено лично от Д-р Ралф Лангхоф, Завеждащ центъра за съдови заболявания (Sankt Gertrauden-Krankenhaus) и преподавател в Humboldt-Universitat, Берлин.

Програмата включваше теми, касаещи ендоваскуларните диагностика и лечение на стенозите и тромбозите (стесненията и запушванията) на суперфициалната бедрена артерия, какви подходи за лечение на тези лезии да изберем, приложението и резултатите от използването на покритите с медикамент балони (DEB, DCB) при лечението на артериалните заболявания на долният крайник.

Особено внимание беше отделено на нестандартните подходи при трудните за ендоваскуларното третиране лезии с тази локализация, както и на ретроградните достъпи за постигане на оптимален лечебен ефект. Всички презентации бяха отворени за дискусии, в които активно участвуваха поканените специалисти. След обсъждането на всеки пациент Д-р Лангхоф извършваше различни ендоваскуларни процедури, които бяха наблюдавани в реално време от всички участници, а подходът за избор на определен лечебен алгоритъм  беше съобразен с оформилото се становище за лечебно поведение.


Голям интерес предизвика и представеното защитно облекло “Zero Gravity” -  революционно решение за предпазване на лекарите, извършващи ендоваскуларни процедури, от рентгеновото излъчване. Изключителният инженерен подход позволява на специалистите да използват това защитно облекло без да получават и грам натоварване на костната си система, което е неизбежно при използване на широко разпространените към момента защитни облекла, тежащи до 12 кг.

понеделник, 13 юли 2015 г.

Нови възможности за диагностика и ендоваскуларно лечение на съдовите заболявания дава използването на въглероден двуокис (СО2).


Йод базираните контрастни вещества са изключително разпространени и позволяват рентгенова визуализация на различни кухинни органи и кръвоносната система на човешкото тяло. Те са високомолекулярни съединения с голям вискозитет и при употреба за съжаление увреждат най-често бъбреците. Използването им при пациенти с бъбречна недостатъчност с различен произход (диабетна, възпалителна, контрастно индуцирана нефропатия и др.) или с доказана алергия към йодни препарати и хипертония е с висок риск.
През 70-те години в САЩ започва разработването на ново контрастно вещество - въглероден диоксид (CO2). Очакванията са, че то ще позволи извършване на безопасни контрастни изследвания при високорискови пациенти с непоносимост към йод и/или бъбречна недостатъчност. Постепенно технологията се развива, но основен проблем остава дозирането на количеството газ при извършване на контрастното изследване.
авлизането на цифровите технологии в образната диагностика и усъвършенствуването на възможностите за прилагането на СО2 като контрастно вещество, позволи използването му за извършване  на ангиографии (контрастни изследвания, установяващи наличието на  стеснения и запушвания на артериалните кръвоносни съдове). Газът има огромно предимство при пациенти със свръхчувствителност към йодните контрастни вещества, с бъбречна недостатъчност, диабетна нефропатия, хипертония, високи креатинин и урея, контрастно индуцирана нефропатия.
След инжектиране в кръвоностната система поведението на CO2 е напълно различно от това на йодният контраст. Липсата на вискозитет позволява значително по-добро контрастиране на колатералната мрежа и на изолирани проходими участъци на артериалната система. Характерно за ангиографските изображения с СО2 е че са визуализират като негативни, за разлика от тези при инжектиране на йод базиран контраст.

В кръвта на човека СО2 е 20 пъти по-разтворим от кислорода. Елиминирането на въглеродният двуокис от тялото е много бързо и се извършва чрез издишването му през белите дробове при доказана липса на негативен ефект върху бъреците.

СО2 се прилага все по-широко в съдовата хирургия, тъй като прилагането на газовата ангиография e възможно само за диагностика и ендоваскуларно лечение на съдова патология под диафрагмата – абдоминална аорта и нейните главни клонове – ренални и илиачни артерии, артериите на долните крайници и диабетни артериопатии под коляното дължащи се на диабет.За разлика от контрастните вещества на йодна основа, СО2 се излъчва веднага от организма и спестява на пациента и лекарския екип редица процедури, свързани с медикаментозната профилактика на контрастно индуцираната нефропатия.
Отделението по съдова хирургия и ангиология в МБАЛ “Тракия” вече разполага с най-съвременният СО2 инжектор (“Angiodroid”) за диагностика и ендоваскуларно лечение на стенозите и тромбозите (стесненията и запушванията) на артериите в човешкото тяло. Използването на СО2 при извършване на ангиографските изследвания вече категорично се налага като стандарт при нашите пациенти,  нуждаещи се от  този вид диагностика и лечение на съдовата патология.